Các cuộc gặp gỡ cá nhân trong kinh doanh đa cấp

Các cuộc hẹn gặp cá nhân khác với tất cả các cuộc họp khác vì bạn đang hướng mục tiêu tới một người cụ thể. Các nhà phân phối...

Các bí kíp tạo một danh sách liên hệ cho người mới bắt đầu...

Danh sách liên hệ là một công cụ rất quan trọng trong kinh doanh đa cấp. Nếu bạn đã làm việc trong lĩnh vực này một thời gian, bạn...

Quản lý thời gian. Làm thế nào để có đủ thời gian cho mọi...

Nhìn chung, chúng ta không thể “quản lý” thời gian. Điều chúng ta có thể làm là quản lý các hoạt động của bản thân và hoạt động của...

TOP

DiaVita – dễ dàng phát triển và luôn khỏe mạnh

Nhiều người cho rằng việc kinh doanh luôn mang đến nợ nần, rủi ro và các vấn đề khác. Tuy nhiên, nhiều người muốn...