Cách xây dựng mạng lưới của nữ giới

Bạn thường xuyên nghe thấy sự so sánh phụ nữ với sự mỏng manh dễ vỡ. Ngoài ra, đôi khi còn có thái độ khinh thường, họ còn được...

Luật tình yêu trong tiếp thị đa cấp

Bạn nghĩ thế nào về sự kết hợp của những khái niệm này? Một mặt, chúng ta có khái niệm tinh thần, đạo đức mặt khác là kiếm tiền,...

Kinh doanh đa cấp, sự tập hợp của ba yếu tố

Khi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp, ba định hướng sau đây sẽ được đánh giá cao: Tài chính; Sức khỏe; Tinh thần. (Những khái niệm này...

TOP

DiaVita – dễ dàng phát triển và luôn khỏe mạnh

Nhiều người cho rằng việc kinh doanh luôn mang đến nợ nần, rủi ro và các vấn đề khác. Tuy nhiên, nhiều người muốn...